Friday, January 22, 2016

ETERNAL RUNNING EN LOIU.
El próximo 10 de Abril LOIU albergará la conocida prueba ETERNAL RUNNING INVENCIBLES .


            


La ETERNAL RUNNIG INVENCIBLES es una prueba deportiva de carácter internacional. Entendemos que Loiu no sólo debe ser referente a nivel de Bizkaia y de Euskadi, sino que en la medida de nuestras posibilidades también queremos situarlo a nivel mundial. Galdakao es uno de los dos pueblos de Euskadi y Loiu será el otro en acoger esta importante prueba.

Loiu fue una candidatura que se presentó junto a otros municipios vascos. Y salimos elegidos por distintos aspectos, entre ellos, el referente a la posibilidad de practicar eventos deportivos centralizados en un municipio donde la sostenibilidad y cuidado del medioambiente es una apuesta clara por el equipo de gobierno. Dicha fotografía es palpable en el centro del municipio sin tener que salir  fuera de la localidad. Asimismo, la posibilidad para acoger a tanta gente, la cultura deportiva y, sobre todo, la capacidad logística de hacer frente a un evento de estas características eran requisitos indispensables que en LOIU cumplimos.                                                        

En función de los distintos análisis y datos objetivos que tenemos la prueba supondrá una inyección económica fuerte para toda la hostelería y comercio del municipio. Y no sólo eso, sino que hoteles y hostelería del Txorierri también se sentirán beneficiados por el impacto de dicha prueba que acogerá a participantes de diferentes lugares fuera de Bizkaia y Euskadi, con las consiguientes pernoctaciones al venir desde tan lejos.


                                         

Para llevarla a cabo, en primer lugar es tener una base de voluntarios. Se necesitan en torno a medio centenar. En LOIU, en esta legislatura hemos puesto en marcha el 2º Plan Estratégico de dinamización cultural y deportivo del municipio. Y la Eternal Running es la punta de lanza de ello. Entendemos que los vecinos de LOIU, como en otros eventos que desarrollamos, se sumarán a echar una mano desinteresadamente en la organización de este evento que pondrá a LOIU en un circuito mundial junto a ciudades como: Buenos Aires, Bogotá, Barcelona, Australia, Tanzania, Madrid, Loiu...                     1. Zergatik kandidatura aurkeztu? Zuen ustez, zelako ekarpena egin ahal dio edo egingo dio Loiuk probari?


Nazioarteko kirol-proba bat da. Uste dugu, Loiuk ez duela soilik Bizkaian eta Euskadin erreferentziazkoa izan behar, ahal dugun neurrian, mundu-mailara ere eraman nahi dugu. Galdakao, Euskadiko bi herrietako bat da eta Loiu bestea izango da.

Loiuko hautagaitza, Bizkaiko beste udalerri batzuekin batera aurkeztu zen. Eta alderdi ezberdinengatik aukeratu gintuzten, besteak beste, udalerri honek aukera ematen duelako kirol ekitaldiak zentralizatzeko, eta gobernu-taldeak iraunkortasunerako eta ingurumena zaintzeko jarrera argia erakusten duelako. Hori, begi-bistakoa da herrigunean, herriaren kanpoaldera joan beharrik gabe. Era berean, ezinbesteko baldintzak dira, hainbeste jende hartzeko gaitasuna izatea, kirol-kultura, eta batez ere, horrelako ekitaldi bati aurre egin ahal izateko ahalmen-logistikoa izatea.


                             2. Eta probak zelako onura ekarriko dio Loiuri?

Azterketa eta datu objektibo ezberdinen arabera, proba hau udalerriko ostalarientzat injekzio ekonomikoa garrantzitsua izango da. Eta ez hori bakarrik, Txorierriko hotelei eta ostalaritzari ere onurak ekarriko dizkie toki ezberdinetako parte-hartzaileak ekarriko dituen proba horrek, izan ere, urrutitik datozenak, ezinbestean, gaua bertan pasatuko dute.                                     


3. Eternal Running proba apirilaren 10ean egingo da Loiun. Zelan antolatuko zarete egun horri aurrera egiteko? Zer da beharko duzuena? Zer da datozen egun/hilabeteei begira hartuko dituzuen neurriak/ asmoak?Lehenengo eta behin, boluntario talde bat osatu beharko da. Berrogeita hamar bat beharko dira. Legealdi honetan, LOIUn, udalerriko kultur eta kirol dinamizaziorako 2. Plan estrategikoa abiatu dugu. Eta Eternal Running dugu plan horren buru. Uste dugu LOIUko herritarrak, burutzen ditugun beste ekitaldi batzuetan bezala, honetan ere eskuzabaltasunez lagunduko dutela dena antolatzen. Azken baten, ez da makala kontua, LOIU, hiri hauekin batera, udalerrien zirkuituan kokatuko du-eta: Buenos Aires, Bogota, Bartzelona, Australia, Tanzania, Madrid, Loiu...


                                 
No comments:

Post a Comment