Friday, February 12, 2016

AENA NO AMPLÍA EL HORARIO DEL AEROPUERTO DE LOIULos Alcaldes de Txorierri acogemos con SATISFACCIÓN el mantenimiento del horario actual del Aeropuerto. Una muy buena noticia para LOIU Y TXORIERRI.

          

            

Tras meses de preocupación, mociones, proposiciones no de norma, contactos y reuniones , los alcaldes de Txorierri hemos recibo hoy la noticia de que AENA desestima la propuesta de Vueling de ampliación del horario del Aeropuerto. Los vecinos y vecinas de Txorierri podremos seguir disfrutando del descanso sin mayores afecciones del Aeropuerto.

                  

Los ayuntamientos de Txorierri nos congratulamos de que la postura firme y activa que hemos llevado a cabo defendiendo los derechos e intereses de nuestros vecinos del Valle haya obtenido un resultado satisfactorio.

                       
De ahí que, desde los Ayuntamientos del Txorierri durante meses llevamos diferentes acciones posicionándonos en contra de la ampliación del horario del Aeropuerto. Desde aprobaciones de mociones en cada uno de los plenos, hasta varias reuniones con diferentes instituciones y AENA, trasladando nuestra preocupación en dicho tema y por ende, nuestro posicionamiento a que no se ampliase el horario del Aeropuerto.

            
     
Asimismo, hace pocas semanas estuve presente in situ en las Juntas Generales de Gernika donde se aprobó  la proposición no de norma presentada en el Pleno de las Juntas ,por UNANIMIDAD, el cual fue otro hecho destacable. Una proposición en virtud de la cual se solicitaba que no se ampliase el horario sin el acuerdo de los municipios afectados. Es de agradecer que dicho consenso haya dado el fruto deseado.

Los Alcaldes del Txorierri hacemos una valoración muy positiva al respecto y seguiremos en la misma línea de trabajo.Txorierriko Alkateok pozik hartzen dugu Aireportuaren gaur egungo ordutegiari eusteko erabakia.

Hilabeteetako kezka, mozio, arauz besteko proposamen, harreman eta batzarren ostean, Txorierriko Alkateok gaur jaso dugu albistea: AENAk atzera bota du Vueling-ek Aireportuko ordutegia luzatzeko egindako eskaera. Txorierriko herritarrok geure atsedenaz gozatzen jarraitu ahal izango dugu, aireportuaren gehiegizko eraginik gabe.

Txorierriko Udaloi poz handia ematen digu, gure Haraneko herritarren eskubide eta interesen alde erakutsi dugun jarrera irmo eta aktiboak, emaitza pozgarria eragin izanak.Horregatik, Txorierriko Udaletatik azken hilabeteotan Aireportuaren ordutegia luzatzearen kontrako jarrera izan dugu, eta ekinbide ezberdinak bultzatu ditugu. Batetik, osoko bilkura guztietan mozio bana onartu dugu; bestetik, zenbait batzar izan ditugu erakunde ezberdinekin eta AENArekin, gai honek eragiten zigun kezka agertzeko, eta Aireportuaren ordutegia ez luzatzeko genuen jarrera helarazteko.

               
             Halaber, Gernikako Batzar Nagusietako Osoko Bilkuran aurkeztutako arauz besteko proposamena AHO BATEZ onartu zen, eta hori azpimarratzekoa da. Proposamen horretan eskatu zen ez zedila luzatu ordutegia, zuzenean erasango zituen Udalerrien adostasunik gabe. Eskertzekoa da, adostasun horrek nahi genuen ondorioa ekarri izana.

Txorierriko Alkateok oso balorazio positiboa egiten dugu gai honen inguruan, eta lan-ildo berean jarraitzeko asmoa agertu nahi dugu.


No comments:

Post a Comment